Как да се спася

Молитва за приемане на Господ Исус Христос за личен спасител и Господ.

 

 

(прочети това на глас)

 

Небесен Баща аз идвам при Теб в Името на Господ Исус Христос и Те моля да ми простиш всичките ми грехове - съзнателни и несъзнателни. Моля Те доведи ме до истинско покаяние. Аз се отричам от греховете си, от греховете на моите родители и всичките ми предшественици. Прощавам на всички, които са направили нещо против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Отричам се от сатана, от всички негови служители и всичко, което е причинил в живота ми.

Сега аз приемам Господ Исус Христос за мой Спасител и Господ.

Господи Исусе аз Те приемам в сърцето си. Бъди мой Спасител и Господ. Вярвам, че си възкръснал от мъртвите и Те моля Ти да управляваш живота ми.

Небесен Баща в името на Господ Исус Христос моят Спасител и Господ, моля Те премахни всяко проклятие от моя живот.

Аз се оставям в Твоите ръце. Моля Те направи пътя си ясен пред мене и ме учи на Твоите истини. Аз искам да върша волята Ти. Свържи ме с истински вярващи, които Те познават.

Да бъде Волята Ти в моя живот. В името на Господ Исус Христос.
Амин!

 

2023 Християнски Център Шумен :: Designed by Luben Pashov