- Незнанието, което ни проваля /3 -

Кои са причините вярващите да нямат самочувствие?

 

"Народът Ми загина от липса на знание; понеже ти отхвърли знанието, то и Аз отхвърлих теб да не Ми не свещенодействаш; понеже ти забрави закона на твоя Бог, то и Аз ще забравя твоите деца." (Осия 4/6)

 

Казах ви, че за да водим един успешен християнски живот, ние трябва да имаме един минимум знания. Видяхме, че за всяко нещо, което предприемаме в живота си, ние трябва да имаме един минимум знания, без който не бихме могли да извършим, каквото и да е.В нашият случай става въпрос за НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЕДИН ХРИСТИЯНИН.

Видяхме, че знанието това е информацията, която ние сме усвоили.

Какво един християнин трябваше да знае на първо място?Как да подреди нещата в живота си по важност?

Видяхме, че да поставим Бог на първо място, това е познаването на Бога и истинското общение с Него.

Видяхме, че изпълнение на Словото, изпълнението на това което Исус иска от нас, показва до колко Го познаваме наистина и до колко наистина имаме взаимоотношения с Него.

Видяхме от Словото, че доказателството за това, че познаваме Бога е до колко пазим заповедите му.

Видяхме какво Исус иска да вършим на първо място. Исус казва: "Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда;..."

Какво означаваше да търсим първо Неговото царство? Това означава да търсим интересите на Божието царство, да работим за Божието дело. А това на практика са интересите на местната църква, където ходиш. Или Божието дело на първо място за теб, е местната църква.

Какво означаваше да търсиш първо Неговата правда? Правдата е свързана с праведен живот, с нашето освещение. А това означава да търсим святост, да работим за своето освещение.

Или изпълнението на тази заповед на Г. Исус Христос – "първо търсете Неговото царство и Неговата правда" – означава да поставиш Бог на първо място в живота си.

Как на практика ще се види, че сме поставили Бог на първо място, ако не сме поставили Божието царство преди нашите интереси? Казах ви, че на практика повечето вярващи, които казват, че за тях на първо място е Бог, а семейството им е на второ място, фактически са поставили себе си и семейството си на първо място?

Ужким Бог е на първо място, но всичко се върти около това те и семейството им да са наред, а църквата и Божието дело остават някъде назад.

І. Или първото от най-важните неща беше, че да поставиш Бог на първо място в живота си, означава да поставиш интересите на Божието дело, на църквата преди своите интереси и тези на семейството ти.

Правилният ред на поставяне на приоритетите е: Бог и Божието дело на първо място, след това семейството и на трето място светската работа.

ІІ. Второто най-важно нещо беше, че времето да служим на Бога и времето да живеем свят живот е сега, а не някъде в бъдещето.

ІІІ. Третото най-важно нещо в живота на един вярващ беше, че истинско служение и освещение може да гради само един истински духовен човек.

ІV. Или четвъртото от най-важните неща, които трябва да знае един вярващ беше: Какво е неговото духовно състояние – дали е плътски или е духовен?

V. Следващото от най-важните неща, които трябваше да знае един вярващ беше: Можем ли да изпълним това което Бог иска от нас?

VІ. Или следващото най-важно нещо, което трябваше да знаем е, че крайната цел на всичко, е изграждане на Божието царство, което се изразява в достигането на ръста и мярката на Христовата пълнота.

Това не е просто ние да се спасим и да помогнем на повече хора да се спасят.

Целта е съвършенство в Христос.Както казва ап. Павел: "Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа." (Колосяни 1/28) Заповедта, която даде лично Господ Исус е: "И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец." (Матей 5/48) Това се иска от нас. Заповедта е за всеки вярващ и по тази причина Исус казва: "Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще бъде като учителя си." (Лука 6/40) Апостолът казва "Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство". (Евреи 6/1)

До тук беше лесното.Да поставя целта пред вас.По трудно е да ви науча, как да постигнем тази цел, а най-трудно е да ви го покажа чрез живота си.Така, че от тук големият въпрос е: Как да постигнем целта?Така, че целта е съвършенство в Христос.Целта на всяко служение и освещение е съвършенство в Христос.

Веднага ще кажа, че постигането на целта е свързано с изграждането на духовно самочувствие. Самочувствието не е нещо лошо и небиблейско.Духовното самочувствие е пълната противоположност на гордостта. Най-добрият пример за духовно самочувствие е историята за Давид и Голиат. I Царе 17/31-37, 40-47: "И когато се чуха думите, които говори Давид, известиха ги на Саула; и той го повика при себе си. И Давид каза на Саула: Да не отпада сърцето на никого поради този. Слугата ти ще иде и ще се бие с тоя филистимец. Но Саул каза на Давида: Ти не можеш да идеш против тоя филистимец да се биеш с него; защото ти си дете, а той е войнствен мъж още от младостта си. А Давид рече на Саула: Слугата ти пасеше овците на баща си; и когато дойдеше лъв или мечка та грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах та го поразявах, и отървавах грабнатото от устата му; и когато се дигнеше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го, и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв и мечка, и тоя необрязан филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. Рече още Давид: Господ, Който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, Той ще ме отърве и от ръката на тоя филистимец. И Саул каза на Давида: Иди; и Господ да бъде с тебе……И взе тоягата си в ръка, и като си избра пет гладки камъка от потока и ги тури в овчарската си торба, той се приближаваше към филистимеца с прашката си в ръка. И филистимецът напредваше и се приближаваше към Давида; и щитоносецът вървеше пред него. И когато филистимецът погледна наоколо и видя Давида, презря го, защото беше дете и рус и красив на лице. И филистимецът каза на Давида: Куче ли съм аз, та идеш против мене с тояга? И филистимецът прокле Давида с боговете си. Филистимецът още каза на Давида: Дойди при мене, и ще дам месата ти на въздушните птици и на земните зверове. А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка."

Това, което съм забелязал е, че повечето вярващи са духовно смачкани, депресирани, без самочувствие.За да водиш победоносен християнски живот ти трябва да вярваш в себе си, а за да вярваш в себе си трябва да имаш духовно самочувствие, а за да имаш дух. самочувствие първо е нужно знание.Дори светските хора са разбрали истината, че самочувствието определя самосъзнанието. Една от целите на Бог и Неговото Слово е да бъде издигнато нашето дух. самочувствие.Самата дума „самочувствие” не се среща в Библията, защото е съвременна дума.В Библията е употребена думата „увереност”.Уверен е този човек, който добре знае нещо и твърдо вярва и не се съмнява в нещо; човек, който вярва и не съмнява в своите сили и възможности; който не се колебае, но проявява твърда вяра и сигурност.Точно, както Давид не се съмняваше в своите сили и възможности.Ако го нямаше библейският пример с Давид и аз ви говоря за самочувствие, повечето религиозни хора щяха да кажат, че подтиквам вярващите към гордост, самовеличаене и надменност.Но гордостта, самовеличаенето и надменността са на първо място самочувствие без покритие. Докато духовното самочувствие е изградено върху Словото и опитностите произтичащи от вяра, а не от самовнушението, че сме нещо.Както казва ап. Павел: "Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си." (Галатяни 6/3). Давид не мамеше себе си, но имаше духовно самочувствие. Неговата увереност не беше да покаже или докаже себе си пред царя, братята си или народа.Неговото духомно самочувствие беше, за Божието дело, а не за неговия личен интерес.

Духовното самочувствие не е, за да се величаеш и превъзнасяш над хората, а за да се защитават интересите на Божието царство и за да се служи на Бога.Трябва да правим разлика между фарисейско самочувствие, което е гордост и дух. самочувствие, което е увереност. (фарисея в храма...)

Кои са причините вярващите да нямат самочувствие?

1. На първо място незнанието кои са в Христос? Кой си в Христос? е един от най-важните въпроси за всеки християнин. (песента: Познай кой си в Христа?.. познай своята съдба, познай, че имаш сила днес...)

2. Поради лоша наследственост или състояние. Било физическо, душевно или материално състояние, идващи по наследственост или придобити.

3. Поради нашите грехове – лошо дух. състояние. Но за да изградим дух. самочувствие ние трябва да започнем с чисто човешкото самочувствие като хора.

1.Така че започваме с нашето самочувствие, като личности.

Някои вярващи нямат никакво самочувствиекато личности създадени по Божий образ и подобие.Не само, че трябва да почитаме всеки човек, като Божие творение, но и да почитаме себе си, като такива.Това означава да вярваш в себе си.Ти не си последната дупка на кавала в най-бедната страна в Европа.Да вярваш в себе си не е нещо плътско и горделиво.Ти вярваш в себе си, защото си създаден по Божий образ и подобие.А ако ти си наистина вярваш в Бога, ти наистина имаш ум Христов, както се казва в 1Кор.2/16.Да имаш ум Христов, това означава да имаш най-правилния начин на мислене.За съжаление много вярващи нямат ум Христов на първо място, защото нямат никакво самочувствие.

2. На второ място, за да имаме самочувствие в чисто човешки план, ние трябва да знаем кои сме като българи? (самочувствието на американците по света... включиха се срещу Ислямска държава, чак когато обезглавиха техни граждани...) Ние като нация сме 1000 год. по стариот американците.За българи се говори 3 века преди основаването на българската държава.Първоначално прабългарите са населявали земите около планините Памир и Хиндокуш – това са северозападните Хималаи.Тези земи са носили името „Болгар”.В северен и източен Кавказ още през 166 год. след Рож. Хр. е известен канАвитохол (не „хан”..)През І и ІІ век прабългарите са населявали земите между Каспийско и Черно море.Волжко-камския район е известен с името Волжка България – от река Волга – „Волгари” и от тук „Болгари“. Днешните Чувашия и Татарстан се населяват също от наши съотечественици.Днешните Украйна, Бесарабия, Румъния до Карпатите също са били земя на българи, където се е говорил български език.Унгария – това име идва от племето „хунгари”, което също е българско племе.

Още нещо, което е много силно, от историята и в Библията четем за цар Кир и цар Дарий, които са персийци и има данни, че това отново са прабългарски племена.Някои смятат цар Дарий за прабългарин.Разбира се дори това да е 100%-ва истина политиците не биха го допуснали, защото историята се пише от тях.

Бойните умения на българите са известни в историята. На 14 април - 1205г. е станало най-голямото поражение в историята на непобедимите до този момент кръстоносни рицари, когато цар Калоян ги разгромява в битката при Одрин. И още много такива примери.

Ние като българи сме изключително издръжливи на асимилация и робство.Други народи биха били отдавна асимилирани, ако са били подложени на нашата асимилация през 500 годишното турско робство.

Малко са народите с културно наследство, като нашето. Години наред сме били учени, че българската азбука е дело на Кирил и Методий. Всъщност те са създали глаголицата. Прословутата кирилица е създадена в България от учениците на Кирил и Методий. Само 4 народа в Европа и малко по света могат да се похвалят със своя азбука.

Имаме изключително богат фолклор. (През 1977 г. песента "Излел е Дельо хайдутин" в изпълнение на Валя Балканска е включена в Златната плоча на Вояджър на американските космически апарати „Вояджър1" и „Вояджър2" като музикално послание от Земята към далечния космос. Записът на Валя Балканска е осъществен от американския изследовател на българския фолклор Мартин Кьонинг. В края на 60-те години той прави записи на оригинални български народни песни. Една от тях е песента на Валя Балканска. След сериозна селекция и обсъждания Карл Сейгън се спира на изпълнението на Валя Балканска. В златния диск, изстрелян в космическото пространство, пише "Дельо хайдутин" - песента на една овчарка.)

Втора българска песен полетява в космоса. (Българската певица Диана Дафова, когато минавала покрай PR офиса на НАСА, решила да остави като подарък своя диск с писмо, в което обяснява какво е посланието на музиката. Два дни по-късно получила обаждане от американска правителствена агенция. Поканили я на излитането на совалката "Колумбия", заедно с която към космоса трябвало да полети и песента й "Аадия".)

Нашите народни танци с неравноделните тактове са ни донесли много награди на международни конкурси.

В изобразителното изкуство известен е случая, когато трима наши известни изкуствоведи отиват при Пабло Пикасо и му задават въпросът: Кажи ни истината за изкуството? Пикасо не им е казал нищо, а отишъл и дръпнал една завеса, зад която имало български икони.

Ако сравним бароковия стил в изкуството с нашите къщи и дърворезби от това време, ще видим че барока е пълен кич в сравнение с нашето българско изкуство.

Създателят на компютъра е българина Джон Атанасов. Съвременният свят би бил немислим без компютри.

Относно манталитета на нашият народ ще кажа, че ние сме може би най-толерантния народ на света.Парадигмата на нашия народ е: „Аз да съм добре и другите да са добре”.Това е основната причина България да граничи отвсякъде със себе си.Докато парадигмата на другите народи е: „Или аз, или те” – не може и другите да са добре, другите трябва да са поробени или убити.

Това което изброих е малка бръмка от всичко, с което можем да се похвалим като българи.

В заключение ще кажа, че ако ти вярваш, че си от едно робско племе, че си от една пропаднала нация, най-бедната в Европа – това ще оказва влияние върху твоето духовно състояние и върху целият ти живот.

Запомнете, че малко народи могат да се похвалят с културно-историческо наследство като нашето.Това, че сега сме зле, причината е духовното състояние на църквата, което е повлияно основно от 45 години войнстващ атеизъм и комунизъм.

Крайният извод е, че постигането на съвършенство в Христос започва с изграждането на самочувствие първо в чисто човешки план и после в изграждането на духовно самочувствие.

Амин.

 

Назад »
2021 Християнски Център Шумен :: Designed by Luben Pashov