- Незнанието, което ни проваля /1 -

Най-важните неща, които трябва да знае един християнин

 

"Народът Ми загина от липса на знание; понеже ти отхвърли знанието, то и Аз отхвърлих теб да не Ми не свещенодействаш; понеже ти забрави закона на твоя Бог, то и Аз ще забравя твоите деца." (Осия 4/6)

 

За какво знание става въпрос? На този свят има много учени хора, много знаещи хора, но въпреки тяхното многознание, точно за тях може да се отнася стихът, който прочетох преди малко. Човек може да има много знания, но да не знае най-важните неща за самия него. Може да е носител на Нобелова награда, но да е невеж за най-важните неща, които касаят живота.

Най-важните неща касаят отношението на всеки човек към Бога и спасението на душата му. Липсата на заинтересованост и знание по тези въпроси е фатално за всеки човек.

Вярващите обикновено с задоволство биха си казали, че за тях този проблем не важи. Но вижте, какво казва Бог: "Людете Ми загинаха от нямане знание" Не светските хора, не отявлените атеисти, а неговите хора, християните, вярващите.

Така че, тука става въпрос за знание, което касае духовните неща. За да водим един успешен християнски живот, ние трябва да имаме един минимум знания. Вижте за всяко нещо, което предприемаме в живота си, ние трябва да имаме един минимум знания, без който не бихме могли да извършим, каквото и да е. Например, купуваме си нов телевизор. Ако не знаеш как да го включиш към антената, този телевизор ще бъде само една красива вещ, но неизползваема. Много хора са разбрали истината, че няма трудни неща, всичко е лесно стига да го знаеш как се прави. Повечето хора биха усвоили всеки майсторлък, стига да имаха знанията, които стоят зад този майсторлък. Когато съм наблюдавал майстори как работят, съм усвоил много неща и сега повечето неща по ремонтите в дома, колата, техниката си ги правя сам. Естествено не разбирам от всичко, но повечето неща, за които хората викат майстори, аз си ги върша сам. Но един ден Бог няма да ме пита, колко съм бил способен да си уредя живота и какво съм постигнал в този живот. Той ще ме попита, какво съм направил за Неговото царство.

Така че, тази сутрин ще ви проповядвам за НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЕДИН ХРИСТИЯНИН.

Знанието това е информация, която ние сме усвоили. Според учените информацията определя мирогледа на човека.

А относно мирогледа Господ Исус казва, че ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено т.е., ако мирогледа ти не е правилен, целия ти живот ще бъде провален. Учените казват също, че степента и бързината на развитие на човечеството, зависи на първо място от информацията, от знанията, които повече хора успяват да усвоят.

Ако попитате един истински бизнесмен от какво се нуждае. Той ще ви каже, че се нуждае от информация, къде да вложи пари, какъв бизнес да започне, как да го реализира. Ако човек знае, какво да направи, може за кратко време да стане милионер.

Защо ви казвам всичко това? ащото всичко започва със един минимум знания, които трябва да имаме. Една сентенция казва: "Ние можем толкова, колкото знаем." и "Да знаеш значи да можеш."

Какво един християнин трябва да знае на първо място?

Как да подредим нещата в живота си по важност? ова е да поставим правилно приоритетите в живота си. (Ще ви припомня подреждането на приоритетите въпреки, че вече няколко пъти съм изяснявал този въпрос.)

Това на което и аз и вие сте били учени е:

1. Бог

2. Семейство – съпруг, съпруга, деца, родители, ако човека е несемеен: баща, майка, братя, сестри

3. Светска работа – изкарването на средства за семейството

4. Църквата, служението ????

Какво означава обаче да поставим Бог на първо място? Повечето вярващи и служители ще ви кажат, че това е да имаш истински взаимоотношения с Бога. Да опознаеш Бога, защото "това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил".(Йоан 17/3)

Добре – познаване на Бога и истинско общение с Бога.

Но какво означава да го познаваме? Йоан казва: "И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него." (I Йоан 2/3,4) Значи практичното изпълнение на Словото, изпълнението на това, което Исус иска от нас, показва до колко Го познаваме наистина и до колко наистина имаме взаимоотношения с Него.

Ти може да познаваш истински някого, само ако имаш истински взаимоотношения с него. Както видяхме доказателството за това, че познаваме Бога е до колко пазим заповедите му.

Да видим какво иска Исус да вършим на първо място? В Мат.6/33 Исус казва: "Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда;…"

Какво означава да търсим първо Неговото царство? Това означава да търсим интересите на Божието царство, да работим за Божието дело. А това на практика са интересите на местната църква, където ходиш. Божието дело на практика е местната църква за теб. Там е Божието царство, там е Божието дело за всеки християнин.

Какво означава да търсиш първо Неговата правда? Правдата е свързана с праведен живот, с нашето освещение. А това означава да търсим святост да работим за своето освещение. Писано е: "Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа." (Евреи 12/14) или изпълнението на тази заповед на Г. Ис. Хр. – "първо търсете Неговото царство и Неговата правда" – означава да поставиш Бог на първо място в живота си.

Как на практика ще се види, че сме поставили Бог на първо място, ако не сме поставили Божието царство преди нашите интереси? Знаете ли, че на практика повечето вярващи, които казват, че за тях на първо място е Бог, а семейството им е на второ място, фактически са поставили себе си и семейството си на първо място? Ужким Бог е на първо място, но всичко се върти около това те и семейството им да са наред, а църквата и Божието дело остават някъде назад. Ако сме честни ще си го признаем.

Вижте, логиката служението и църквата да са на четвърто място е, че ако семейството ти не е наред и нямаш достатъчно средства за нуждите на семейството, т.е. светската ти работа не е наред, ти няма да си ефективен и в служението си, няма да носиш благословение и в църквата. Вижте, аз не отричам, че много служители са пропаднали, когато са зарязали семействата си заради служението си. Това е така и по тази причина много богослови подреждат нещата така: Бог, семейство, работа, и църквата и служението на четвърто място.

Но искам да попитам, ако това подреждане на приоритетите е правилно, как да тълкуваме думите на Исус в Лука 18/29,30: "Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща, или жена, или братя, или родители, или деца, заради Божието царство, който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот." Вижте оставянето на жена, деца, родители, къща не е заради бизнес или някаква друга причина, а е "заради Божието царство." В Марка са казва "заради благовестието". Естествено това важи на първо място за служители, които Бог ги призовава да отидат да служат.

Но Исус казва на всички: "първо търсете Неговото царство"А Неговото царство е местната църква, към която трябва да принадлежи всеки вярващ.

Но какво ще стане, ако един вярващ Бог го призовава да стане служител, но той гледа първо интересите на семейството си. Например, Бог му казва стани мисионер, а съпругата му казва: "Няма да обричам децата си да живеят в чужда страна". И той се съобразява с интересите на семейството си, а не с Божиите интереси. Питам, този вярващ поставил ли е Бог на първо място в живота си, търси ли Божието царство на първо място? Не. Но знаете ли, че на практика повечето вярващи поставят нещата точно по този начин?

Пр: Мисионерите, които имаме (тук) в Шумен…. Някой замислял ли се е, че Лий обрича семейството си, децата си без среда в чужда страна. Какво бъдеще ги очаква?

Пр.: (... Аз в София и работата, която имах преди да стана пастор ... Никога нямаше да съм в Шумен, ако не бях зарязал златната професия, която имах и бляскавото бъдеще, което по-човешки ме очакваше. И какво, дойдох в Шумен на 10 пъти по-ниска заплата и ме съдиха и разпространяваха лъжи за мене ...)

Но да се върнем на темата.

І. Или първото от най-важните неща е, че да поставиш Бог на първо място в живота си означава да поставиш интересите на Божието дело, на църквата преди своите интереси и тези на семейството ти.

Но веднага искам да добавя, че това не означава да зарежеш семейството си заради служение или църквата. Думите на Исус за оставяне на семейството са за хора, които имат ясно призвание и това оставяне няма да бъде завинаги, а за кратко време, защото Исус казва в Марк 10/29,30: "Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот."

Търсенето на Божията правда включва твоето лично освещение и добруването на семейството ти във всяко отношение, но в никакъв случай това добруване не трябва да засенчва Божието дело и църквата. Или Божието царство и Неговата правда трябва да бъдат правилно съчетани. Първо винаги трябва да са духовните неща и на края материалните. Първо е Бог, после си ти и семейството ти. За съжаление за повечето вярващи днес, благословенията се мерят на килограм и на метър, т.е. на банкови сметки и материални придобивки. Колкото по-голям лукс имаш, толкова си по-благословен от Бога. Излиза, че разните мафиоти и наркодилъри са най-благословени.

Правилният ред на поставяне на приоритетите е: Бог и Божието дело на първо място, след това семейството и на трето място светската работа. На четвърто място вече не е църквата и служението, а родителите. Някой може да каже как може да поставя родителите си след работата ми. Ето тука е правилно да приложим логиката, че ако зарежеш работата си заради родителите си и от това страда собственото ти семейство – твоите приоритети не са правилни.

Вижте, такова подреждане на приоритетите, при което църквата и служението да са на четвърто място не е библейско. Няма го в Библията.

Някои вярващи не разбират, какво означават думите на Исус, когато призова един учениците му да го следва, а този ученик поиска Исус да му позволи първо да отиде и да погребе баща си. А Исус му каза: "Остави мъртвите да погребат своите мъртви; а ти иди и разгласявай Божието царство."(Лука 9/59,60)

Как се вписват тези думи на Исус в това да поставиш семейството си преди служението си? За пояснение ще кажа, че в случая не ставаше въпрос, че бащата на този човек е починал и трябва да бъде погребан, а виждате ли, Исус едва ли не иска сина му да не се погрижи и да не отиде на погребението. Тук става въпрос за еврейската традиция, според която първородния син е трябвало да остане в бащиния си дом и да се грижи за родителите си и за дома и когато баща му почине, тогава той вече става наследник, който може да се разпорежда с имота. Фактически този ученик на Христос е искал да изпълни това изискване на тяхната традиция и след години, когато той наследи имотите на баща си, тогава да отиде да служи на Бога. Исус де факто му предложи служение, заради което той да загуби наследството си. Този ученик на Христос сигурно си е казал: "Аз ще загубя наследството си, какво семейство ще създам, като трябва да почна от нулата".

Но въпросът, който ме вълнува, е защо Исус постави това изискване точно към този ученик? Според мен причината е, че този ученик беше вързан за семейството си и за материалните неща. Както много християни днес са вързани от същите неща. Този библейски пример е много показателен за приоритетите, които трябва да поставим в живота си.

Ако някой не се съгласява, с това което казвам до тук, тогава какво означават думите на Исус в следния текст: "А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик…… И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик." Лука 14/25-27,33 Между другото, някъде другаде са сте чули проповед или тълкуване на тези стихове, освен в нашата църква? И тези стихове са в подкрепа на това, че Бог, църквата и служението са преди нашите лични и семейни интереси. Но истината също така е, че тези стихове никога няма да ги чуете в много църкви днес, защото повечето служители нямат адекватно тълкуване за тях или не вярват в тези неща. Тези думи на Исус подчертават истината, че Бог и Божието царство трябва да са на първо място в живота на всеки вярващ, защото ако някой не се отрече от всичко което има не може да бъде ученик на Господ Исус Христос. И веднага ще кажа, ако не си ученик, нямаш шанс да се спасиш. Днес повечето вярващи са симпатизанти на християнството. Ученик означава много повече от последовател, означава да си включен, да работиш за интересите на царството.

Каква е практичната страна на това, което ви поучавам до сега? Това означава, че всичко в живота ни трябва да бъде подчинено на интересите на Божгието царство. Църквата и служението ти не са на четвърто място. Търсенето на Божията правда означава, че без свят живот ти не можеш да служиш ефективно на Бога.

Това означава, ти да не се безпокоиш за живота си, за семейството си, за работата си. Вижте колко ясно Исус казва тези истини. Ето пълният контекст на Матей 6 глава:

"Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери." (Матей 6/25-34)

Чудесно Слово. Толкова хубаво звучи, че някои отказват да го вярват.

Разбирате ли, че когато поставиш Бог на първо място проблемите изведнъж почват да отпадат? Ти се вълнуваш за Божието дело, за църквата, а за твоите неща Бог се грижи.

Амин.

 

Назад »
2021 Християнски Център Шумен :: Designed by Luben Pashov