Християнски песни

 

Аз чувствам отново
Hillsong - I Feel Like I'm Falling

1. КУПЛЕТ:
В Твоето присъствиe, аз покланям се сега.
И чувствам огън се разгаря, разпалва се във мен сега.

ПРИПЕВ:
Аз чувствам отново, чувствам как се влюбвам в Теб.
Не е само чувство, но аз знам – реалност е.
Аз чувствам отново, аз чувствам могъщите ти ръце.
Не е само чувство, но аз знам – реалност е.

2 КУПЛЕТ:
Привличаш ме по-близо при Теб, че само тук аз съм защитен.
С поглед сърцето ми Ти плени. Чрез словото си ме отдели.

МОСТ:
Аз чувствам отново. Аз чувствам отново,
Аз чувствам отново, чувствам как се влюбвам в Теб.
/ Чувствам как се влюбвам в Теб. /8

Барух ата Адонай (Благословен си Ти Господи)
Paul Wilbur - Baruch atah Adonai

1. КУПЛЕТ:
Той реки създаде във пустинята.
Той постави пътя посред нищото.
Той направи слънцето и даде дъжда.
Той е Бог на Израел, и на всички нас.

ПРИПЕВ:
Барух ата Адонай. Свят е Господ Бог издигнат над света.
Барух ата Адонай. Свят е Бог и само Той.
Създател на небе и земя.
...а - а, Барух Адонай.

2. КУПЛЕТ:
Той единствен Господ е във Израел.
Той донесе на Сион спасение.
В присъствието Му трепери планина.
Няма друг като Бог, единствен Бог.

МОСТ:
Свят е Господ Бог превъзвишен. Барух Адонай.

Блясъкът в очите ми (Само Ти)
Jesus Adrian Romero - El brillo de mis ojos

1. КУПЛЕТ:
Ти светлината си на моите очи. Ти си почивката и свободата ми.
Дълбоко в мене Твойте думи пак звучат:
"Не бой се, мой си ти" - ми казваш само Ти.
Само Ти, само Ти!

2. КУПЛЕТ:
Ти радостта си, блясъкът в очите ми. Ти си надеждата, спасението ми.
Във тишината Твойте думи пак звучат:
"Не бой се, мой си ти" - ми казваш само Ти.
Само Ти, само Ти!

ПРИПЕВ:
Задоволяваш Ти жаждата ми, и освежаваш ме със живи води.
Изпълваш ме с Твоята, пълнота. В живота ми си истина,
и светилник на пътя ми, Ти си път по който вървя.
Само Ти, само Ти!

3. КУПЛЕТ:
Ти моят Господ си, и моят мир си Ти. И начинателят на моите мечти.
Аз като кораб без кормило съм без Теб,
а Твойте думи са компас за пътя ми.
Само Ти, само Ти!

Вечно ще прославям само Теб
Виталий Ефремочкин - Вечно буду славить лишь Тебя

КУПЛЕТ:
Бог изля любов над всички, дари ни опрощение.
В Него имаме спасение, радост и изцеление.
Бог творец, създател наш. Ти първи и последен си.
Издигам ръце, и викам към Теб, за милостта ти вечна.

ПРИПЕВ:
Вечно ще прославям само Теб. Ти отвори своите небеса.
И ще пея: Ти си святия. Алелуя!

МОСТ:
Алелуя, Алелуя, Алелуя, да, Ти си свят.

Във Теб, Исус
Darlene Zschech - In Jesus Name

1. КУПЛЕТ:
Бог за нас воюва, Бог е откъм нас. Вече победил е, Той е победил.
Здраво основани, в Теб ще устоим. Ти си с нас Исус.

2. КУПЛЕТ:
Бремето ни носиш, няма вече срам. Вече победил си, Ти си победил.
Здраво основани, в Теб ще устоим. Ти си с нас Исус.

ПРИПЕВ:
С Теб съм жив, не ще умра, ще устоя на бурята.
Освободен, и изцелен, съм в Теб Исус.

МОСТ:
Бог за нас воюва, срещу тъмнината.
Силно осветява, своето славно царство.
В името Христово, Сатана е паднал и прогласяваме: Свобода!

Господ вечен
Hillsong - God of ages

1. КУПЛЕТ:
Господ вечен, издигнат в слава си. Добър си Ти, добър си Ти.
Син на праведност. Ти си всичко за мен, в сърцето ми.
Даваш живот, надеждата в нас от Теб е.
Цяла земя, е в светлина и слава.

ПРИПЕВ:
Ти си Бог, Който е жив. Мой изцелител си.
Моя надежда, Ти всичко си.

2. КУПЛЕТ:
В Твойта вярност, и обещания, ще вярвам аз всеки ден.
Цар си вечен, във величие стоиш. Прославен си.
Даваш живот, надеждата в нас от Теб е.
Земята блести от славата Ти огряна.

ПРИПЕВ:
Ти си Бог, Който е жив. Мой изцелител си.
Моя надежда, Ти всичко си.
Спасение даде за нас. Мирът си на този свят.
Ти си мой Бог, Ти всичко си.

МОСТ:
Аз вярвам в Теб. /3 - със цяло сърце.
Аз вярвам в Теб. /3 - със всичко в мен.

Дойде в светлина (Идвам да те хваля)
Tim Hughes - Here I Am to Worship

1. КУПЛЕТ:
Дойде в светлина, тъмнината прогони. Отвори очите ми Ти.
Моето сърце, Ти плени с прелестта Си. За Тебе са моите дни.

ПРИПЕВ:
Идвам да Те хваля, и да се покланям.
Идвам да Ти кажа: Ти Си мой Бог.
Ти Си тъй чудесен, Ти Си тъй прекрасен .
Ти Си тъй достоен, Бог Велик.

2. КУПЛЕТ:
Цар всемогъщ, небесата прославят. Издигнат над всичко стоиш.
Ти се смири и дойде на земята. Живота си даде за нас.

МОСТ:
Аз никога не ще разбера, цената за моята свобода.

Замени смъртта с живот
Hillsong - Beautiful Exchange

1. КУПЛЕТ:
Ти бе тук, а аз се лутах. Бях излъган и изгубен във света.
Но Ти не спря, да ме обичаш. И ме чака търпелив.
Аз Те приех.

2. КУПЛЕТ:
Понесе смъртта, вместо мене. И ме изкупи, пое цялата вина.
Разчупи греха, освободи ме. И сега съм нов човек.

ПРИПЕВ:
Със любов, докосна ме. И жертвата, на Спасителя приех.
Със любов, докосна ме. И жертвата, замени смъртта с живот.

3. КУПЛЕТ:
Отне тежеста, покри вината. Любовта Ти, е най-силна на света.
Копнея сега, и мечтая, да обичам като Теб.

МОСТ:
Свят си Боже мой, толкова велик.
С цялото сърце, обичам Те, Исусе.

Над всичко си (Над всяка сила)
Paul Baloche - Above All

1. КУПЛЕТ:
Над всяка сила, над всяка власт.
Над всичко живо, сътворено до сега.
Над всяка мъдрост и знание в човека,
Ти бе тук, създавайки света.

2. КУПЛЕТ:
Над всяко царство, над всеки трон.
Над всяко чудо, познато на света.
Дори и цялото богатство на земята,
не може днес със Теб да се сравни.

ПРИПЕВ:
Разпънат бе, положен в гроб студен.
Ти умря, отхвърлен и презрян.
Като роза, стъпкана в пръстта, Ти взе срама,
Вместо мен, над всичко си.

Най-прославното възкресение
Петя Кенанска - Защо ли слезе ангел от небе

1. КУПЛЕТ:
Защо ли слезе ангел от небе?
Защо да пази гроба се зае?
О, настана внезапен страшен трус.
Възкръсна от гроба сам Исус.

2. КУПЛЕТ:
Кога настъпи третия ден,
Господ се избави от плен.
Смъртта и ада Той във миг надви,
и своята любов на нас яви.

ПРЕХОД:
Е-е, възкръсна Той. Е-е смъртта победи.
Е-е, Е-е, Свят е Господ, моя Бог.

3. КУПЛЕТ:
Зорко стражи гроба бранеха,
царя самозван те мразеха.
Ярка светлина ги осени,
изплашени побягнаха вси.

4. КУПЛЕТ:
Мнозина там Христос съзряха.
Възкръсналия Бог видяха.
Чудна смелост придобиха,
Дори с живота си платиха.

5. КУПЛЕТ:
Да възпеем Победителя днес.
Да празнуваме в Негова чест.
Най-прославното възкресение,
най-великото спасение.

Не нам
(Българска християнска песен по Псалм 115:1)

КУПЛЕТ:
Не нам. Господи, не нам.
Не нам. Господи, не нам.

ПРЕХОД:
Но на Своето име дай,
но на Своето име, дай слава.

ПРИПЕВ:
Зарад Твоята вярност, зарад Твоята милост.
Зарад Твоята вярност, зарад Твоята милост.

МОСТ:
Елате да пеем на царя наш.
Да възкликнем със радостен глас.
Господ ще покаже нам правдата си.
С нова сила ще ни благослови.

Не чрез сила
Ron Kenoly - Not by power

ПРИПЕВ:
Не чрез сила, не чрез мощ,
но чрез Духът ми казва Бог.
Не чрез сила, не чрез мощ,
но чрез Духът ми казва Бог.

КУПЛЕТ:
Оръжията наши, не са от този свят,
Но са силни пред Бог, мощни чрез Бог.
Моща на милостта му, моща на любовта му:
те по-силни са, от всичко в света.
Щом хвалиме заедно Господ Исус,
победата идва чрез Словото му.

О, весел ден
Florent Pagny - Oh Happy Day

ИНТРО:
О, весел ден. (У-у↑) О, весел ден. (У-у↑)
Когато Исус. (У-у↑) Когато Исус. (У-у↑)
Когато Исус. (У-у↑) От греха ме спаси. (У-у↓)

ПРИПЕВ:
О, весел ден. (О, весел ден.) О, весел ден. (О, весел ден.)
Когато Исус. (Когато Исус.) Когато Исус. (Когато Исус.)
Когато Исус. (Когато Исус.) От греха ме спаси. (От греха ме спаси)
О, весел ден. (О, весел ден.)

КУПЛЕТ:
Дава ми радост и мир. Радост и мир. Радост и мир.
Дава ми сила, любов. Всеки ден. Всеки ден.

О, тази благодат
Phil Wickham - This is Amazing Grace

1. КУПЛЕТ:
Кой победи там греха и мрака.
С любов могъща, и превъзходна.
Царя във слава, Ти Цар над всичко си.
Разтресе всичко, по земята.
Без дъх остави, там тълпата.
Царя във слава, Ти Цар над всичко си.

ПРИПЕВ:
О, тази благодат, безкрайната любов,
която вместо мен, понесе моя кръст.
Даде живота си, да бъда аз спасен.
О-о, Исус е Господ!, ще пея винаги.

2. КУПЛЕТ:
Кой даде мира, вместо разруха?
Осинови ни, баща прекрасен.
Царя във слава, Ти Цар над всичко си.
Кой управлява, и носи правда.
Сияе с блясък, озарява.
Царя във слава, Ти Цар над всичко си.

МОСТ:
/ Свят е Агенаца за нас.
Свят е Господ Бог, смъртта победи. /3
Свят е Агенаца за нас. Свят е, свят е, свят е!

Пей алелуя на Христа
Sing Hallelujah To The Lord

1. КУПЛЕТ:
Пей алелуя на Христа.
Пей алелуя на Христа.
Пей алелуя. Пей алелуя.
Пей алелуя на Христа.

2. КУПЛЕТ:
Исус възкръсна от смъртта.
Исус възкръсна от смъртта.
Исус възкръсна. Исус възкръсна.
Исус възкръсна от смъртта.

3. КУПЛЕТ:
Той идва скоро тук за нас.
Той идва скоро тук за нас.
Той идва скоро. Той идва скоро.
Той идва скоро тук за нас.

4. КУПЛЕТ:
Той ще владее над света.
Той ще владее над света.
Той ще владее. Той ще владее.
Той ще владее над света.

Песен за откровение
Kari Jobe - Revelation Song

1. КУПЛЕТ:
Достоен агнец, пожертван за нас. Свят е, свят е Той.
Да запеем, нова песен, на милостивия Бог.

ПРИПЕВ:
Свят е, свят е, свят е, Господ Всемогъщи,
който бе, и който е.
С творението пея, „Слава на моя Цар!”
Всичко за мен си Ти, и аз Те прославям.

2. КУПЛЕТ:
В багрите на, дъга облечен. В светкавици и тътен страшен.
Благословение, слава, почит величие за Теб, премъдрия цар.

3. КУПЛЕТ:
Пълен с почит, възхитен съм, щом чуя името Ти.
Исусе, Ти си сила, живата вода. Превъзходен си Ти.

Помажи ме днес
Ново Поколение - Помажи ме днес

КУПЛЕТ:
Помажи ме днес. Приближи се днес до мен.
Дай ми да вървя след Твоето сърце.
Изпълни ме днес. Докосни се днес до мен.
Дай ми да горя за Тебе повече и повече.

ПРИПЕВ:
Ти Си с мен, аз давам Ти сърцето си.
И огънят Ти изгаря всичко в мен.
Помазал Си ме да гледам Твоето лице.
И славата Ти, е винаги със мен.

Свят е!
Paul Wilbur - Holy holy holy

1. КУПЛЕТ:
Свят е свят е свят е, Господ Бог на Израел.
В поклон те величаем, с ангелите във небе.
Природата те слави, пред Твоя трон на балагодат.
В поклон те величаем, Ти си достоен за хвала.

ПРИПЕВ:
Пеем: свят е, свят е, свят е, Господ Бог.
Свят е, свят е, свят е, Господ Бог.

2. КУПЛЕТ:
Свят е свят е свят е, синът на Господ Бог.
Природата го хвали, Алелуя Елохим.
През вечността царува, Цар на всичките царе.
Издигни глава Сион, с мощен вик го прослави!

СЪД
Сергей Минеев - Звезды мира потускнеют

1. КУПЛЕТ:
Слънцето ще потъмнее, звездите от небето ще изпадат.
Пред престола в небесата, всички народи ще застанат.
На този съд, Исус ще дойде, книгите Той ще разгърне.
На някой Той с любов ще се усмихне, а към други с гръб ще се обърне.

2. КУПЛЕТ:
И те ще викат към Исус и плачат, и сълзите ще текат обилно.
Защо Христе сега не ми говориш, нима не знаеш, че съм вярвал силно?

3. КУПЛЕТ:
И Той тогава ще им каже строго: Когато имах Аз от тебе нужда,
и хлопах в твоята врата напразно, и бос и гладен Аз от теб си тръгнах.

4. КУПЛЕТ:
И ти с учудване ще го попиташ: Кога си бил Ти бос и гладен,
и на вратата ми кога си хлопал, но съм останал аз към Тебе хладен.

5. КУПЛЕТ:
Аз бях дете, за хляб те молех, Аз бях в калта - ръка протягах,
но ти отвърна настрани главата, и ме отмина без да ми помогнеш.

6. КУПЛЕТ:
Но тез’ които чуха вик за помощ и на часа се отзоваха,
ще получат днес от Мен награди и ще влязат те във мойта слава.

7. КУПЛЕТ:
Ще научат тайните на Бога, и ще имат пълно наслаждение.
А виновните не ще платят дълга си, дори да страдат вечно във мъчения.

Тихо в този час сега

КУПЛЕТ:
Тихо в този час сега, хваля Тебе Господи.
Казвам: Свят, свят е Господ Бог.
Тихо в моето сърце, с тази песен на хвала.
Казвам: Свят, свят е Господ Бог.

ПРИПЕВ:
И във всеки мой ден, коленича пред Тебе.
Давам слава на името ти.
И във моя живот, ще те хваля и издигам.
Казвам: Свят, свят е Господ Бог.

Цялата земя нека хвали Теб
Hillsong - Your love is beautiful

1. КУПЛЕТ:
Има извор в мен, хваление, Ти доведе ме до там,
че Твоята любов, днес и Твоя път, те са моята съдба.

ПРЕХОД:
О Твоята любов, о Твоята любов,
превъзходна е ще пея.

ПРИПЕВ:
Цялата земя нека хвали Теб.
Цялата земя нека хвали Теб.

2. КУПЛЕТ:
Аз танцувам днес, с ръце издигнати,
прокламирам Теб Исус.
Знам намерих мир, да във Твоя дом,
предназначен за тук съм бил.

Ще ти давам слава
Silverwind - I will give Him glory

ПРИПЕВ:
Ще ти давам слава. Ще ти давам слава.
Щом си Ти до мен, аз от все сърце, ще ти давам слава.
Ще ти давам почит. Ще ти давам почит.
Ти ме покори, с твоята любов. Ще ти давам почит.

1. КУПЛЕТ:
Ти ме издигна, от пепелта.
С ново сърце съм, с нови крила.
Аз Те посрамих. Сега Те прославям.
Ще Те величая, от сега.

2. КУПЛЕТ:
Какво направи, с живота ми?
С власт чудотворна, ме промени.
Искам да кажа, на всички в света.
Ще Те величая, от сега.

2023 Християнски Център Шумен :: Designed by Luben Pashov